Πολιτική ποιότητας της EnaMed

Η Διοίκηση της ENAMED ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ στοχεύει και δεσμεύεται:
Στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε κάθε συναλλαγή τους με την εταιρεία.
Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που παρέχει στους πελάτες της, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

©EnaMed LTD. All rights reserved. Powered by EarthOnWire.